Välkommen till
Nilsson & Co Trä & Gräv AB 


Vi utför det mesta inom markentreprenader som bland annat husgrunder, dränering och fundament till vindkraft- och kommunikationsmaster. Företaget arbetar även med föryngring av skogsmark genom högläggning och dikning av markerna.

I företaget finns också bilhammarutrustning för rivningsverksamhet samt maskiner för skogsavverkning och virkestransporter, men dessa typer av uppdrag åtar vi oss i mån av tid.

Inom företaget finns lång erfarenhet. Nilsson & Co Trä & Gräv AB har funnits i branschen sedan 1967. Vi är godkända för att utföra enskilda avlopp och har även följande kompetenser: EBR, Arbete på väg och Farligt gods.

Vi utför arbeten i hela norra Sverige. Våra kunder är ofta företag, men en mindre del är privatpersoner.

Exempelvis: Luleå Mark, NCC och Skanska.

Kontakta oss gärna för mer information!

Nilsson & Co Gräv AB

Kommentarer inaktiverade.